Logo Starec

pressed
Pressed

Na podlagi naših izkušenj lahko izjavimo, da morajo biti kultivarji posameznih letnikov in obdobij deležni specifične predelave, ki je predpostavek za kakovost proizvoda. Ravno iz tega razloga smo se odločili za nakup stiskalnice, ki nam omogoča, da proizvod predelamo v ločenih obdobjih oz. z različnimi metodami, vezanimi na proizvodnjo oljčne mase: tradicionalno mletje, odstranitev koščic, odstranitev koščic z ločenim mletjem koščic, odstranitev in posledično vračanje celih koščic.