Logo Starec

cool
F'e

V teku vzpostavitve
Tržaška pokrajina, Občina Dolina
Katastrska Knjiga Boljunec, zemljiška parcela št. 737
Višina: 70 m n.v.
Površina:
Geografična ureditev:
Število rastlin:
Saditvena ureditev:
Starost oljk:
Oblika gojitve:
Izpostavitev:
Tla: