Logo Starec

cool
Uejce

Tržaška pokrajina, Občina Dolina
Katastrska Knjiga Boljunec, zemljiška parcela št. 807/1
Višina: 85 m n.v.
Površina: 1.900 m²
Geografična ureditev: pretežno ravninska površina
Število rastlin: 330
Saditvena ureditev: 2.30x1.25
Starost oljk:
Oblika gojitve: nizka palma
Izpostavitev: Sever-Vzhod
Tla: blatno-peščena