Logo Starec

cool
STR 1370/3

Tržaška pokrajina, Občina Dolina
Katastrska Knjiga Boljunec, zemljiška parcela št. 1370/3
Višina: 70 m n.v.
Površina: 5.000 m²
Geografična ureditev: pretežno ravninska površina
Število rastlin: 1.000
Saditvena ureditev: 2.50x1.25
Starost oljk:
Oblika gojitve: nizka palma
Izpostavitev: Jug-Zahod
Tla: mešana nasipninska (prod, pesek, blato in ilovica)