Logo Starec

cool
Čelo

Tržaška pokrajina, Občina Dolina
Katastrska Knjiga Boljunec, del zemljiške parcele št. 927/1
Višina: 92 m n.v.
Površina: 6.000 m²
Geografična ureditev: grič
Število rastlin: 250
Saditvena ureditev: 6x5
Starost oljk: 20 let
Oblika gojitve: grm
Izpostavitev: Sever-Vzhod
Tla: blatno-peščena