Logo Starec

cool
Brdo

Tržaška pokrajina, Občina Dolina
Katastrska Knjiga Boljunec, del zemljiške parcele št. 927/1
Višina: od 60 m n.v. do 94 m n.v.
Površina: 20.000 m²
Geografična ureditev: grič
Število rastlin: 800
Saditvena ureditev: 6x5, 6x7
Starost oljk: 20 let
Oblika gojitve: grm
Izpostavitev: Jug
Tla: blatno-peščena